Mopedförsäkring

Mopedförsäkring hos Folksam
Med vår mopedförsäkring kan du känna dig trygg och njuta av åkturen. Den gäller för alla typer av mopeder, även EU-mopeder och mopedbilar. För mopedbilar ingår dessutom försäkring för glasrutor.
  • Gäller även skador på föraren
  • Skadejour dygnet runt året runt
  • Helförsäkring täcker såväl stöld som skadegörelse

Viktig och samlad information om försäkringen

Här är en översiktlig information om hur vad mopedförsäkringen täcker. Du väljer mellan trafik-, halv- eller helförsäkring.
Det här ingår i vår försäkring för moped Trafikförsäkring Halvförsäkring Helförsäkring
Trafik
Kristerapi
Stöld
Brand
Glas
Räddning
Rättsskydd
Vagnskada
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i vår försäkring för moped och mopedbil. Ytterligare information finns att läsa i villkoren.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är grundläggande och obligatorisk enligt lag.

Trafikförsäkringen, som du måste ha enligt lag, ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Men du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Kristerapi gäller utan självrisk.

Halvförsäkring

I halvförsäkring ingår:

Om din moped blir stulen får du ersättning om den inte kommit tillrätta inom en månad. Du får också ersättning för skador som uppstått vid stöld eller stöldförsök. Mopeden ska vara låst med två godkända lås när den lämnas. Försäkringen gäller inte om någon som har tillgång till fordonet använder det utan lov.

Radio, band- eller CD-spelare, telefon eller annan kommunikationsutrustning ersätts endast om den är fast monterad och konstruerad för att enbart användas på mopeden. Ersättningen är begränsad till sammanlagt 5 000 kronor efter ålders- och självriskavdrag. Vi ersätter inte kassettband, CD-skivor eller mobiltelefoner.

Avmonterad fordonsdel eller utrustning ersätts om du förvarar den i låst garage eller i annan låst lokal som du ensam har tillgång till.

Försäkringen gäller för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion (punkterat däck räknas inte som explosion). Med brand menar vi "eld som kommit lös". Vi ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning.

Försäkringen gäller för vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Du får ersättning för transportkostnaden till närmaste lämpliga verkstad vid driftstopp, dock inte för stopp på grund av bensinbrist.

Om fordonet stulits, skadats eller fått driftstopp betalar vi också kostnaden för resa till hemorten för förare och medresenär.

Om föraren skulle drabbas av akut sjukdom eller olycksfall betalar vi hemresa för medresenär som inte kan fortsätta resan. Vi betalar dock längst till fordonets hemort.

Ägaren, eller den som kör, kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister, till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation.

Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott.

Ersättningen är högst 300 000 kronor.

Helförsäkring

Väljer du helförsäkring ingår också:

Vagnskadeförsäkringen ger dig ersättning för skador på ditt fordon vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller olyckshändelse som till exempel kollision, vältning, fallande träd eller när ditt fordon transporteras på ett annat fordon.

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor moped- och mopedbilsförsäkring 2017

Villkor moped- och mopedbilsförsäkring 2016

Självrisker

Här kan du se vad självrisken blir vid olika typer av skador.

Händelse Självrisk
Trafik Ingen självrisk.
Kristerapi Ingen självrisk.
Brand 1 200 kr
Stöld 2 000 kr. Om mopeden inte var låst med två godkända lås ökar självrisken med 3 000 kr.
Glas (mopedbil) 35% av kostnaden, men lägst 500 kr
Räddning 1 000 kr
Rättsskydd 20% av kostnaden, men lägst 1 500 kr
Vagnskada 2 500 kr

Samla försäkringar och förebygg skada – 10 % rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10 procent i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring