Skidklar

Skidklar är en säsongsförsäkring som gäller för längdskidåkning och utförsåkning.

Skidklar Plus ger ett ännu bättre skydd eftersom den gäller hela året – och aktiviteter som skidåkning, mountainbike, downhill, höghöjdsbana, klättring och vandring.
 • Ersätter olyckor vid längdskidåkning och utförsåkning - även offpist - gäller på alla SLAO-anläggningar i Sverige
 • Ersätter stuga och liftkort om du måste åka hem
 • Skidklar kostar bara 170 kronor per säsong - 260 kronor för hela familjen
 • Nyhet: Skidklar Plus – välj till Plus så gäller försäkringen hela året och för sommaraktiviteter i backar och spår – från 300 kronor per säsong

Viktig och samlad information om försäkringen

Vår friluftsförsäkring Skidklar finns omfattningen Skidklar och Skidklar Plus. Med Plus utökas din försäkring att gälla en mängd sommaraktiviteter.

Båda försäkringarna ger skydd vid dödsfall, läkekostnader, medicinsk invaliditet, merkostnader, utgifter för hemtransport, resekostnader, kostnader för stughyra och liftkort, tandskadekostnader och besök hos barn på sjukhus.
Skidklar ger skadeersättning om något händer vid Skidklar Skidklar Plus
Utförsskidåkning
Längdskidåkning
Snowboardåkning
Mono- och sitskiåkning
Mountainbiking
Downhillåkning
Höghöjdsbana
Klättring
Vandring
Kostnad för Skidklar 170 kr/säsong - 260 hela familjen 300 kr/år - 440 hela familjen

Skidklar – allt det här ingår

Skidklar gälller hela vintersäsongen för längdskidåkning, utförsåkning på skidor, snowboard, sitski och monoski. Försäkringen kostar 170 kr/säsong för dig själv, 260 kr/säsong för hela familjen.

Om barn under 16 år råkar ut för olycksfallsskada och måste vistas på sjukhus utanför hemorten lämnar försäkringen ersättning för familjemedlems resekostnader samt skäliga övernattningskostnader. Ersättning ges upp till 8 860 kronor per månad i upp till sex månader. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoren under besök hos barn på sjukhus.

Vid dödsfall utbetalas ersättning i form av ett prisbasbelopp. Ersättningen utbetalas som begravningshjälp till dödsboet. Om du önskar sätta in annan förmånstagare ska ett särskilt förmånstagarförordnande skickas in till Folksam.

Om du behöver läkarvård kan vi betala ersättning för bland annat nödvändig läkarvård, medicin, resekostnader och hjälpmedel. Du kan läsa mer i villkoret under läkekostnader.

Om du drabbas av en allvarlig olycka i skidbacken finns ett större skydd i form av medicinsk invaliditet där vi ersätter upp till 333 750 kronor. Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Du kan läsa mer i villkoret under medicinsk invaliditet.

Om olycksfallsskada krävt läkarbehandling kan ersättning lämnas för skadade kläder och glasögon som du burit vid olycksfallet. Om skadan inneburit direkt transport till sjukvård kan också din skidutrustning som skadats eller förlorats ersättas. Högsta ersättning är 44 300 kronor. Du kan läsa mer i villkoret under merkostnader.

Merkostnader för att transporteras till din hemort till följd av skada täcks av försäkringen och även närstående medresenär (exempelvis make, syskon och partner). Färdsättet ska dock vara föreskrivet av legitimerad läkare.

Ersättning lämnas vid olycksfallsskada för resekostnader under den akuta sjuktiden, dock längst i fem år från det att olycksfallsskadan inträffade. Med resekostnader menas kostnader för resor till och från vård och behandling. Du kan läsa mer i villkoret under resekostnader.

Är olyckan framme, och du enligt läkarintyg på läkares inrådan måste avbryta vistelsen, får du ersättning för delar av kostnader som du inte utnyttjat. Detta gäller exempelvis skipass, stughyra och skidutrustningshyra. Även närstående person (exempelvis make, barn och syskon) kan ersättas. Du kan läsa mer i villkoret under outnyttjade kostnader.

Om du faller i skidbacken och slår ut en tand kan det bli en väldigt kostsam affär. Försäkringen ersätter en slutbehandling/ permanentbehandling per skada som uppkommit inom fem år per tillfälle. Du kan läsa mer i villkoret under tandskadekostnader.

Skidklar Plus – ännu vassare försäkring

Med Skidklar Plus får du en riktigt innhållsrik försäkring som gäller hela året! 300 kr/helår för dig själv, 440 kr/helår för hela familjen.

Om du väljer Skidklar Plus så ersätter försäkringen även skador du kan råka ut för under sommarsäsongen - till exempel om du åker mountainbike, downhill, klättrar och vandrar. För bara 440 kronor per år kan du försäkra hela din familj, under så väl vinter- som sommaraktiviteter – 300 kronor om du bara försäkrar dig själv.

Sveriges enda specialförsäkring

Skidklar är marknadens enda specialförsäkring för skidåkare och den gäller i alla SLAO-anläggningar i Sverige. Det innebär att du är försäkrad vid skidolyckor i så väl hemma- som bortabacke – på skidor eller bräda.

Förläng säsongen!

Nu kan du göra så att din försäkring gäller vid dina sommarkativiteter också – med Skidklar Plus.

Om du väljer Skidklar Plus så ersätter försäkringen även skador du kan råka ut för när det råder barmark.

För bara 440 kronor per år kan du försäkra hela din familj, under så väl vinter- som sommaraktiviteter – 300 kronor om du bara försäkrar dig själv.

Med plus till kommer skydd vid

 • Mountainbiking
 • Downhillåkning
 • Klättring
 • Vandring
 • Höghöjdsbana
null
Med Skidklar Plus gäller försäkringen även när det är grönt i backen.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och broschyr med för- och efterköpsinformation. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om Skidklar

Villkor Skidklar

Vad kostar Skidklar?

 • Skidklar – för dig själv per vintersäsong:
  170 kronor

  Skidklar – för hela familjen per vintersäsong:
  260 kronor

  Skidklar Plus – för dig själv per helår:
  300 kronor

  Skidklar Plus – för hela familjen per helår:
  440 kronor
Ungefär tusen utförsåkare drabbas av en ansikts- eller huvudskada varje år i svenska skidbackar. De mest allvarliga och livshotande skadorna är just huvud- och nackskador.

Kollisioner i hög fart ger en stor risk för en huvudskada. Statistik från verkliga olyckor visar att skidåkare som använder hjälm har upp till sextio procent lägre risk för traumatisk huvudskada.

Vår test av skidhjälmar

Håll dig säker i skidbackarna

Du susar ned för backen. Vädret är perfekt med skinande sol och pudersnön yr kring skidorna. Helt plötsligt märker du att skidorna inte har samma kontakt med snön. Du har precis hamnat i ett av naturens mest bedrägliga moment - en snölavin.

Det finns en rad värdefulla tips om var, när och hur laviner uppstår. Här ger vid dig några av de viktigaste.

Värdefulla lavin-tips

 • Kolla aktuella rapporter på snorapporten.se
 • SLAOS:s lilla gula - Viktigt att veta om lift- och utförsåkning
 • Åk aldrig ensam utanför markerade nedfarter
 • Var minst två, helst flera, vid offpiståkning
 • Åk i fallinjen. Åk med korta och täta svängar.
 • Skär aldrig av snötäcket ovanför en annan utförsåkare
 • Om hamnar i ett lavinområde – åk snett utför till en så säker plats som möjligt
 • Om du fångats av lavinen – försök att hålla dig vid ytan genom simrörelser
 • Om du är under snön – kryp ihop och håll andningsvägarna fria
null
Allt du behöver veta för att få en så bra åkning som möjligt.

Allt du behöver veta genom Snörapporten

SLAOS hemsida snörapporten får du tillgång till ett 70-tal svenska skidorters dagliga status.

Väder, snödjup, öppna och stängda liftar och information om lavinrisk. Allt du behöver veta för att få en så bra åkning som möjligt.

Snörapport finns också som en app för Iphone med samma information.

Snörapportens hemsida

Snörapportens app för Iphone

Reseförsäkring — när du ska vara borta en längre tid

Om du ska vara utom­lands längre än 45 dagar — till exempel på en jorden-runt-resa — behöver du en separat reseförsäkring.

Vid resa längre än 45 dagar

Fritidshusförsäkring — bra skydd för stugan

Skydda lantstället med en bra fritidshus­försäkring — som dessutom är klassad som ett bra miljöval.

Fritidshusförsäkring