Husbilsförsäkring

En husbil ger en härlig frihetskänsla. Men ett rullande hem är också extra utsatt för väder och vind och allt som händer ute på vägarna. Med vår försäkring blir det enklare att koppla av på resan.
  • Ersätter till exempel vid brand, stöld och glasskador
  • Ingen vagnskadesjälvrisk vid kollision med djur eller med ett fordon utomlands
  • Du kan få ersättning om du måste avbryta semestern

Viktig och samlad information om försäkringen

Välj mellan halv- eller helförsäkring. Trafikförsäkring, som ingår, måste du ha enligt lag. Här ser du vad som ingår i våra försäkringar.
Det här ingår i försäkringen för husbil Endast Trafikförsäkring Halv-försäkring Hel-försäkring
Trafik
Kristerapi
Stöld
Brand
Glas
Maskin och elektronik
Räddning
Rättsskydd
Semesteravbrott
Miljögodkända verkstäder
Skadejour dygn runt – året om
Vagnskada
Här kan du läsa mer om vad som ingår i husbilsförsäkringen.

Husbil trafikförsäkring

Trafikförsäkring är grundläggande och obligatorisk enligt lag

Trafikförsäkringen, som du måste ha enligt lag, ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Men du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Kristerapi gäller utan självrisk.

Husbil halvförsäkring

I halvförsäkringen för husbil ingår följande:

Om din husbil blir stulen får du ersättning om den inte kommit tillrätta inom en månad. Du får också ersättning för skador som uppstått vid stöld eller stöldförsök. Husbilen måste låsas med ratt- eller växellås.

Om du drabbas av inbrott i fordonet, måste det vara låst för att du ska få full ersättning för tillbehör och personligt lösöre. För personligt lösöre kan du få ersättning upp till 80 000 kronor.

Utvändigt monterade tillbehör som till exempel förtält ersätts. Avmonterad fordonsdel eller utrustning ersätts om du förvarar den i låst garage eller i annan låst lokal som du ensam har tillgång till. 


Bilradio, band- eller CD-spelare, telefon eller annan kommunikationsutrustning ersätts om den är fast monterad och konstruerad för att enbart användas i fordonet. Utrustning ersätts utan beloppsbegränsning om den är fabriksmonterad. För eftermonterad utrustning gäller vissa begränsningar.

Smycken, vapen, vin och sprit ersätts endast vid stöld under resa utanför hemorten och om fordonet inte lämnats obebott mer än ett dygn. Du får ersättning med högst 5 000 kronor.

Försäkringen gäller inte om någon som har tillgång till fordonet använder det utan lov.

Försäkringen gäller för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion (punkterat däck räknas inte som explosion). Med brand menar vi "eld som kommit lös". Kortslutning av elektriska kablar ersätts inom maskin- och elektronikskadeförsäkringen. För eftermonterad utrustning gäller vissa begränsningar.

Försäkringen gäller för vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Försäkringen gäller för skada eller fel som påverkar bilens funktion och berör komponenter som till exempel motor eller kraftöverföring. Detta förutsatt att det handlar om en husbil som är högst åtta år och som inte körts mer än 10 000 mil.

Försäkringen gäller för boendedelen, om fordonet är högst åtta år gammalt räknat från den första registreringsdagen. Den ger ersättning för skador på fabriksmonterade komponenter inom chassi, interiör och hushållsmaskiner.

Vid driftstopp får du ersättning för transportkostnaden till närmaste lämpliga verkstad, men inte om du får stopp på grund av bensinbrist

Om fordonet stulits, skadats eller fått driftstopp betalar vi också kostnaden för resa till hemorten för föraren och medresenärer.

Om föraren skulle drabbas av akut sjukdom eller olycksfall betalar vi hemresan för medresenärer som inte kan fortsätta resan – dock längst till fordonets hemort.

Ägaren, eller den som kör, kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister, till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation. Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott.

Ersättningen är högst 300 000 kronor.

Du kan få avbrottsersättning om du har påbörjat en semesterresa och råkar ut för en skada som försäkringens egendomsskydd ersätter.

Om du inte kan använda fordonet, kan du få ersättning med 300 kronor per dag i upp till tre veckor.

Husbil helförsäkring

I helförsäkringen för husbil ingår - förutom allt som ingår i halvförsäkring - även detta:

Försäkringen gäller för skador som uppstår på husbilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller andra olyckshändelser, till exempel kollision, dikeskörning, fallande träd eller då husbilen transporteras på ett annat fordon, till exempel på bilfärja eller tåg.

Vi ersätter däremot inte skador av frysning eller kondens. Inte heller skador av läckage från lösa dunkar, avloppssystem, taklucka, fönster, karosseriskarvar eller på grund av frysning. Med hänsyn till slitage och åldersförändringar bör du tänka på att årligen kontrollera tankar, ledningssystem inklusive slangar och slangklämmor samt tankanslutningar.

Om du kolliderar med ett djur slipper du att betala självrisk. Och vid kollision utomlands med ett annat fordon slipper du grundsjälvrisken. Dessutom förlorar du inte bonus vid kollision med djur, vid uppsåtlig skadegörelse och vid situationer som till exempel fallande träd.

Assistans är ett smart tillägg till din husbilsförsäkring som kan ge dig ett ökat skydd när du verkligen behöver.

Assistans: hjälp inom en timme

Strejkar din husbil? Ring Assistans och hjälpen är hos dig inom en timme. Priset för Assistans bestäms av husbilens ålder och om du har hemförsäkring hos oss.

Fördelar

  • Hjälp på platsen inom en timme - utomlands inom fyra timmar
  • Reparation, bärgning, låsöppning, hotellrum
  • Ingen självrisk – upp till fyra tillfällen per år

Gäller Assistans utomlands, och kan jag använda tillägget hur många gånger som helst?

  • Försäkringen gäller även när du är utomlands med din husbil. Du kan använda dig av Assistans vid fyra tillfällen per försäkringsår.

Assistans

Du kan teckna assistansförsäkring som ett tillägg till din hel- eller halvförsäkrade husbil. Assistansen gäller vid driftsstopp, stöld, trafikolycka eller något annat driftstopp som hindrar att du kan fortsätta färden med husbilen.

Du är garanterad hjälp med till exempel reparation på plats eller bärgning – inom en timma i Sverige och inom fyra timmar utomlands. Tänk på att hyrbil inte ingår i assistansförsäkringen.

Försäkringen gäller utan självrisk för som mest fyra händelser som inträffar inom ett försäkringsår. Du behöver inte heller betala självrisken på din räddningsförsäkring.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor husbilsförsäkring 2017

Villkor husbilsförsäkring 2016

Viktig och samlad information om försäkringen

Självrisker

Här kan du se vad självrisken är vid olika typer av skador.

Händelse Självrisk
Trafik Normalt ingen, men 1 000 kr om föraren är under 24 år.
Brand 1 500 kr
Stöld 1 500 kr
Glas 1 500 kr, vid lagning 0 kr.
Maskin och elektronik (boendedelen) 2 000 kr eller 5 000 kr. Den högre självrisken gäller för husbilar som är sex till åtta år gamla. Detta gäller till husbilen är åtta år.
Maskin och elektronik 2 000 kr eller 5 000 kr. Den högre självrisken gäller för husbil som passerat 4 000 mil. Momentet gäller till husbilen är åtta år och körts max 10 000 mil.
Räddning 1 500 kr
Kristerapi Ingen självrisk.
Rättsskydd 20% av kostnaden, men lägst 1 500 kr.
Semesteravbrott Ingen självrisk.
Vagnskada Välj mellan 3 000 och 6 000 kr. Om föraren är under 24 år tillkommer 1.000 kr. Om fordonets däck inte uppfyller författningar och föreskrifter, som till exempel mönsterdjup och säsongsdäck, höjer vi självrisken med 3.000 kr. Vid kollision med djur slipper du självrisk. Vid kollision utomlands med annat fordon slipper du grundsjälvrisken.

Samla försäkringar och förebygg skada – 10 % rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10 procent i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Medlem i Husbilsklubben.se?

Folksam kan genom ett samarbetsavtal med Husbilsklubben.se erbjuda en förbättrad Husbilsförsäkring för dig som är kund hos oss – ytterligare 10 procent rabatt!

Se vårt erbjudande